#1 2012-05-01 07:52:49

Karol

Administrator

Zarejestrowany: 2011-11-19
Posty: 7
Punktów :   

Pytania na ustny test

Pytania egzaminacyjne dla Uzupełniającego liceum ogólnokształcącego

1
Omów ruch jednostajny prostoliniowy
Wymień rodzaje ładunków elektrycznych. Podaj ich znak. Opisz oddziaływanie między nimi.
Wymień źródła pola magnetycznego

2
Omów ruch jednostajny przyspieszony.
Wymień i omów sposoby elektryzowania ciał.
Narysuj linie pola magnetycznego magnesu i przewodnika z prądem.
3
Omów ruch jednostajny opóźniony.
Podaj prawo Coulomba.
Co to jest siła elektrodynamiczna? Określ jej cechy.
4
Podaj I, II i III zasadę dynamiki Newtona.
Wymień i omów rodzaje pól elektrostatycznych.
Opisz prąd przemienny.

5
Podaj definicję, wzór i jednostkę pędu.
Co to jest prąd elektryczny. Omów skutki przepływu prądu.
Opisz budowę i zasadę działania transformatora.

6
Podaj zasadę zachowania pędu.
Podaj prawo Ohma.
Opisz ruch drgający. Wahadło matematyczne.

7
Opisz siłę grawitacji. Podaj różnicę pomiędzy masą i ciężarem.
Podaj I prawo Kirchhoffa.
Opisz fale sprężyste.

8
Opisz siłę tarcia.
Podaj definicję, wzór i jednostkę pracy, mocy i prądu.
Światło jako fala elektromagnetyczna.

9
Co to jest praca mechaniczna.
Podaj definicję, wzór, jednostkę i przyrząd pomiarowy natężenia prądu.
Odbicie światła. Prawo odbicia.

10
Wymień maszyny proste. Podaj ich przykłady w życiu codziennym.
Podaj definicję, wzór, jednostkę i przyrząd pomiarowy napięcia elektrycznego.
Załamanie światła. Prawo załamania.
11
Definicja, wzór i jednostka mocy mechanicznej.
Narysuj schemat do pomiaru natężenia prądu i napięcia elektrycznego.
Rozszczepienie światła białego. Widmo światła białego.

12
Energia kinetyczna i potencjalna ciała.
Co to jest opór elektryczny i od czego zależy.
Omów rozszczepienie światła.

13
Energia wewnętrzna.
Narysuj obwód składający się z dwóch odbiorników połączonych szeregowo, źródła prądu oraz mierników. Podaj zależności I, U, R.
Narysuj załamanie światła w pryzmacie i płytce równoległościennej.

14
Podaj zasadę zachowania energii całkowitej.
Narysuj obwód składający się z dwóch odbiorników połączonych równolegle, źródła prądu oraz mierników. Podaj zależności I, U, R.
Co to jest: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja i nie sublimacja.

15
Wymień rodzaje oddziaływań i ich skutki.
Dyfrakcja i interferencja fal.
Omów budowę cząsteczkową ciał stałych, cieczy i gazów.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.domowewynalazki.pun.pl swiatynia fernon 6 pietro bezsensowny humor gdzie można kupić arszenik Harem ryb